Fællesskabet

Fællesskabet er en fælles aktivitetsforening, der er dannet på initiativ og på basis af boligafdelingerne i Vængerne i Ballerup. Hjemsted er Beboerhuset, Rugvænget 10a i Ballerup. Bestyrelse

Tom Selmer, formand
Annette Selmer 
Bente Jensen (DAB)
Helle Persson (DAB)

Peter Jahn, suppleant

Bestyrelsen kan kontaktes på mail: beboerformand@gmail.com