Afdelingsbestyrelsens arbejde

Som beboer kan du få stor indflydelse på din afdeling ved at deltage i beboerdemokratiet. Alle afdelinger har en afdelingsbestyrelse, der har til opgave at føre tilsyn med afdelingens vedligeholdelsestilstand, at foreslå ændringer til husordenen og at behandle udkast til årsregnskab og budget for afdelingen. Afdelingsbestyrelsen kan inden for rammerne af det godkendte budget beslutte hvilke vedligeholdelsesarbejder og fornyelser, boligselskabet skal udføre.


Beboerne i en boligafdeling vælger selv afdelingsbestyrelsen. Valget til bestyrelsen bliver foretaget på et ordinært beboermøde i henhold til selskabets vedtægter og afdelingens regler. Alle beboere i en boligafdeling har adgang til og stemmeret på afdelingsmødet, og hver husstand har to stemmer. Alle beboere i afdelingen kan - helt frem til selve valghandlingen - stille op som kandidater til afdelingsbestyrelsen (både lejeren på lejekontrakten og dennes myndige husstandsmedlemmer).

I afdeling Bispebjerg Bakke er det besluttet, at afdelingsbestyrelsen består af fem medlemmer, som vælges for to år ad gangen. Formanden vælges på afdelingsmødet.

Irene Denman
Lene Aastrup Nielsen
Hope Cedercrantz
Stephanie Villadsen
Hanne Slotsvik


Rasmus Jakobsen, 1. suppleant
John Olsen, 2. suppleant

Bestyrelsen træffes sidste torsdag i hver måned på ejendomkontoret fra kl. 17.00-17.30.

 

Der er i begge blokke opsat postkasser til post til afdelingsbestyrelsen.