Afdelingsmødet

Hvert år indkaldes beboerne i en boligafdeling til et møde, hvor alle vigtige beslutninger vedrørende afdelingens drift behandles og vedtages. Det er på afdelingsmødet, at beboerne beslutter, hvilke arbejder og aktiviteter, der skal sættes i værk i afdelingen i det kommende år. Disse arbejder danner grundlag for næste års budget. Beboernes husleje afhænger således af aktivitetsniveauet i afdelingen. Beboerne vælger en afdelingsbestyrelse, der varetager afdelingens interesser i det daglige.

Næste ordinære afdelingsmøde afholdes onsdag den 20. september 2017

Dagsorden til mødet omdeles til afdelingens beboere senest én måned før mødets afholdelse.

 

Referat fra afdelingsmødet den 13. september 2016

 

 

 

Læs forretningsorden for afdelingsmødet