Nyttig information

Affald
Husholdningsaffald skal være omhyggeligt anbragt i lukkede poser, inden det kastes i affaldsskakten. Større ting samt flasker, glas og aviser må ikke kastes i skakterne, men skal anbringes i kommunens genbrugscontainere.

Rester af maling og kemikalier skal af miljømæssige hensyn afleveres hos ejendomsmesteren. Batterier afleveres i en af de opstillede kasser i vaskerierne.

 

El-installationer
Ved defekte el-installationer rettes henvendelse til ejendomskontoret.
Hvis fejlen skyldes slid og ælde er reparationen gratis.
Hvis strømmen svigter helt eller delvis, bør du efterse sikringerne i els-skabet i din bolig. Hav altid ekstra sikringer i boligen.
Ved kortslutning eller overbelastning springer melderen ud. Brugsgenstanden, der har forårsaget overbelastningen eller kortslutningen, fjernes fra stikkontakten eller lampeudtaget, og sikringen udskiftes med en ny.

Til lysinstallation må kun anvendes 10 ampere sikringer. Til komfurer og lignende strømkrævende installationer må kun anvendes 16 ampere sikringer.

Der må ikke anvendes andre størrelser sikringer, end der er angivet på sikringstavlen.

Installationen i boligen er ekstrabeskyttet ved hjælp af et HFI-relæ, som er monteret i el-skabet.

Ved fejl i installationen eller de tilsluttede brugsgenstande vil HFI-relæet afbryde strømmen.

Fejlen findes således:

  • Sluk alle kontakterne i boligen
  • Tænd relæet
  • Tænd kontakterne en ad gangen. Når relæet slår fra er fejlen fundet
  • Sluk den kontakt, som er skyld i at relæet slog fra, og tænd den ikke igen
  • Slå relæet til igen

Reparer omgående fejlen eller meld problemet til ejendomskontoret.

 

Vaskeri
Ejendommen har vaskerier i kælderen i nr. 3 og i nr. 9. I begge vaskerier er der 2 vaskemaskiner, en strygerulle og en tørretumbler samt tørrerum. Vaskerierne kan benyttes dagligt fra kl. 7.00 til kl. 22.00.
Maskinerne bookes ved hjælp af det udleverede chipkort. Vaskemiddel skal medbringes.

Betaling for brugen af vaskemaskiner og tørretumbler opkræves månedsvis sammen med huslejen.

 

TV/Internet
Afdelingen har en kollektiv grundpakke med individuelt tilvalg inkl. foreningsbredbånd, mobiltelefoni og telefoni.

Ifølge lovgivningen kan levering af TV-pakker helt fravælges. Kontakt Almenbo herom.