Vil du gerne bytte din bolig til en anden bolig?

Der kan være mange grunde til at ønske en anden bolig. Derfor skal du vide, at du har mulighed for og ret til at bytte din bolig til en anden bolig.

Der er dog nogle betingelser, der skal være opfyldt, før dit boligbytte bliver godkendt. Blandt andet skal du have boet i din lejebolig i mindst 3 år.

Hvem kan du bytte bolig med?
Du skal selv finde den, du vil bytte bolig med. Du kan bytte med en anden lejer i:

- Din afdeling
- Dit boligselskab
- Andre almene eller private boligselskaber

Du kan ikke bytte med en ejer af et parcelhus, ejerlejlighed eller med en andelshaver i en privat andelsboligforening.

Det er heller ikke muligt at bytte med en lejer, der bor i en bolig med tilknyttet erhverv.

 

 

Almenbo skal godkende dit boligbytte!
Når du har fundet en, som vil bytte bolig med dig, skal du udfylde nedenstående ansøgningsskema og indsende det til Almenbo.

Hvis du skylder husleje eller i øvrigt har et økonomisk mellemværende i forbindelse med dit lejemål, skal dette være afklaret, inden ansøgningen om bytte bliver godkendt.

Du kan læse alt om boligbytte her

På Bytbolig.dk kan du finde en lejer, som du kan bytte bolig med

Du kan hente ansøgningsskemaet her

 

Hvad siger loven

Lov om leje af almene boliger § 69, stk. 2: Udlejeren kan modsætte sig bytte, hvis: 1. Den fraflyttede lejer ikke har beboet lejligheden i 3 år. 2. Lejligheden ved bytning vil blive beboet af mere end 1 person pr. beboelsesrum. 3. Udlejeren i øvrigt har rimelig grund til at modsætte sig det pågældende bytte.

Endvidere gælder særlige bestemmelser for bytning af ungdomsboliger, ældreboliger, boliger i bofællesskaber, samt boliger i andelsboligorganisationer.

Bemærk at:

- En eventuel misligholdelse ikke kan overtages.

- Lejerskiftet ikke må pådrage afdelingen nogen udgift.

- Der må ikke ske betaling af dusør parterne imellem.

- Ved bytning uden for Almenbo skal kopi af byttepartnerens nuværende underskrevne lejekontrakt og udlejers godkendelse forevises.

- Nøglerne ikke må overdrages til byttepartneren, men skal afleveres til ejendomskontoret.

- Almenbo kan ophæve lejeaftalen, såfremt byttepartneren ikke overtager og tager varigt ophold i boligen.

 

Læs om mulighederne for fremleje her