Fremleje af din bolig

Fremleje af hele boligen

Du har ret til at fremleje din bolig i op til to år, men kun hvis det er begrundet i midlertidige forhold. Det kan for eksempel være fordi, du bliver forflyttet eller udstationeret jobmæssigt.

Hvis du ønsker at fremleje din bolig, bedes du kontakte Almenbo.

 

Fremleje af dele af din bolig

Du har ret til at fremleje din bolig delvist, dog højest halvdelen af boligens beboelsesrum. Det gælder for både hel og delvis fremleje af din bolig, at det samlede antal beboere ikke må overstige antallet af beboelsesrum. Det gælder desuden, at den husleje, du opkræver for fremlejen, ikke må være højere, end det du selv betaler for boligen.

Hvis du ønsker at fremleje dele af din bolig, bedes du kontakte Almenbo.Feriefremleje
Det er ikke tilladt at udleje hele sin bolig i forbindelse med for eksempel sommerferie.

For at kunne udleje sin bolig skal der være tale om udlandsophold af minimum 4 ugers varighed. Lejer man sin bolig ud i forbindelse med et udlandsophold, må man under ingen omstændigheder tage højere leje end den reelle husleje.

Det er heller ikke tilladt at bytte sin bolig i forbindelse med ferie. Det sidestilles med fremleje uafhængigt af, at der ikke betales for bytningen.

Lejer en beboer et værelse/flere værelser ud på dag-til-dag basis gennem et bureau (airbnb eksempelvis) fastslår domspraksis, at dette har karakter af erhvervsmæssig virksomhed, hvilket ikke er tilladt.


Du kan læse om reglerne omkring fremleje i Lov om leje af almene boliger kapitel 12 §§65-68