Klager

Start med dialog

Det er vigtigt at have dialog - også når tingene ikke går, som de skal. Hvis du oplever, at naboen opfører sig uansvarligt, eller at boligselskabet har begået en fejl, så sørg i første omgang for at tage en snak med den eller de personer, som er ansvarlige for det, som du er utilfreds med. 

Din klage skal være skriftlig

Vi behandler kun skriftlige klager. I klagen bedes du beskrive så præcist som muligt, hvad du vil klage over. Vedhæft også gerne billeder eller anden dokumentation.

Vælg den rigtige type klage:

Klage over en anden beboers adfærd 
Hvis du mener en af de andre beboere i afdelingen ikke overholder reglerne i jeres husorden, så prøv først at tage en snak om det. Hvis det ikke afhjælper problemet, kan du hente en klageformular her eller få en udleveret på dit ejendomskontor. Det er vigtigt, at du også læser vejledningen til udfyldelse af skemaet.

Klage over forbrugsregnskab
Hvis du ikke er enig i det forbrugsregnskab, du har modtaget, kan du sende en indsigelse senest 6 uger efter, at du har modtaget regnskabet. Ret henvendelse til Almenbos økonomiafdeling.

Klage over fraflytning
Hvis du har modtaget en flytteafregning, som du ikke kan godkende - eller har du andre klager i forbindelse med din fraflytning - skal du rette henvendelse til Almenbos udlejningsafdeling.

Andre klager
Hvis din klage ikke handler om de tre punkter ovenfor, bedes du i første omgang starte med dialog med den medarbejder eller det kontor, hvis service ikke lever op til dine forventninger. Såfremt dette ikke hjælper, bedes du skrive eller maile til Almenbos administration.