Afdelingsbestyrelsen

Som beboer kan du få stor indflydelse på din afdeling ved at deltage i beboerdemokratiet. Alle afdelinger har en afdelingsbestyrelse, der har til opgave at føre tilsyn med afdelingens vedligeholdelsestilstand, at foreslå ændringer til husordenen og at behandle udkast til årsregnskab og budget for afdelingen. Afdelingsbestyrelsen kan inden for rammerne af det godkendte budget beslutte hvilke vedligeholdelsesarbejder og fornyelser, boligselskabet skal udføre. 

Beboerne i en boligafdeling vælger selv afdelingsbestyrelsen. Valget til bestyrelsen bliver foretaget på et ordinært beboermøde i henhold til selskabets vedtægter og afdelingens regler. Alle beboere i en boligafdeling har adgang til og stemmeret på afdelingsmødet, og hver husstand har to stemmer. Alle beboere i afdelingen kan - helt frem til selve valghandlingen - stille op som kandidater til afdelingsbestyrelsen (både lejeren på lejekontrakten og dennes myndige husstandsmedlemmer).

I afdeling Carlshøj B består afdelingsbestyrelsen af fem medlemmer, som vælges for to år ad gangen. Formanden vælges ved bestyrelsens konstituering.

 

Afdelingsbestyrelsen

Formand Frederik Dahl Hougs
Næstformand Connie Andersen
Kasserer Preben Bøgvald
Sekretær Birgit Iversen
Medlem Jacobine Jørgensen 

1. suppleant Søren Kim Jensen
2. suppleant Bodil Madsen

 

 

Kontakt afdelingsbestyrelsen

Du er velkommen til at sende en mail til afdelingsbestyrelsen på

carlshojb@almenbo.dk