Afdeling Kirstinelund

Ejendomskontoret

Ejendomsmester
Johnny Nielsen

Ejendomskontoret
Rugvænget 31, st.
2750 Ballerup

Mail Kirstinelund@almenbo.dk

Telefon 44 97 13 21

   
Telefontid
Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 08.30-09.00
Onsdag skiftende telefontid, se her

Personlig henvendelse
Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 09.00-10.00
Onsdag skiftende åbningstid, se her


Akutte skader
Ved større, akut skade uden for normal arbejdstid se håndværkerlisten med telefonnumre opsat i tavlen uden for ejendomskontoret.  

 

Afdelingsbestyrelsen

Formand Marie-Louise Scharling
Berit Ryberg
Kirsten Tingleff

Simon Kjærulff, suppleant

Bestyrelsen træffes den første mandag i hver måned på afdelingskontoret i Rugvænget 31 mellem kl. 18.30 - 19.00.

Mail afd.kirstinelund@almenbo.dk

Afdelingsbestyrelsens vision og målsætning