Afdelingsbestyrelsen

Som beboer kan du få stor indflydelse på din afdeling ved at deltage i beboerdemokratiet. Alle afdelinger har en afdelingsbestyrelse, der har til opgave at føre tilsyn med afdelingens vedligeholdelsestilstand, at foreslå ændringer til husordenen og at behandle udkast til årsregnskab og budget for afdelingen. Afdelingsbestyrelsen kan inden for rammerne af det godkendte budget beslutte hvilke vedligeholdelsesarbejder og fornyelser, boligselskabet skal udføre. 

Beboerne i en boligafdeling vælger selv afdelingsbestyrelsen. Valget til bestyrelsen bliver foretaget på et ordinært beboermøde i henhold til selskabets vedtægter og afdelingens regler. Alle beboere i en boligafdeling har adgang til og stemmeret på afdelingsmødet, og hver husstand har to stemmer. Alle beboere i afdelingen kan - helt frem til selve valghandlingen - stille op som kandidater til afdelingsbestyrelsen (både lejeren på lejekontrakten og dennes myndige husstandsmedlemmer).

I afdeling Kirstinelund er det besluttet, at afdelingsbestyrelsen består af tre medlemmer, som vælges for to år ad gangen. Formanden vælges ved bestyrelsens konstituering.

 

 

Formand Marie-Louise Scharling
Berit Ryberg
Kirsten Tingleff

Simon Kjærulff, suppleant

Bestyrelsen træffes den første mandag i hver måned på afdelingskontoret i Rugvænget 31 mellem kl. 18.30 - 19.00.

Du er også velkommen til at sende en mail til afdelingsbestyrelsen på

afd.kirstinelund@almenbo.dk