Husorden for afdeling Kronprinsessegade

 

Affald 

 

Trapper, reposer og gange i kælderen må ikke benyttes som opbevaringsplads for affald eller andre af dine private ejendomme.
Husholdningsaffald skal være omhyggeligt anbragt i lukkede poser, inden det kastes i affaldsskakten.
Større ting, flasker, glas samt kemikalier må ikke kastes i skakten.
Større ting såsom møbler afleveres i de containere, der lejlighedsvis opstilles til storskrald. Du kan eventuelt aftale anden midlertidig opbevaring med ejendomsmesteren.

Cykler

Cykler skal anbringes i de dertil indrettede rum i kælderen eller i cykelstativerne.
Cykler må ikke stilles op ad blomsterkasser, rosenbede, bænke og husmure.

Flasker og
glas

Flasker og glas skal anbringes i flaskekassen ved affaldsskakten. 

Husdyr

Der må ikke holdes husdyr i afdelingen ligesom det ikke er tilladt at fodre fugle og ”vilde” katte på afdelingens fællesarealer.

Musik og
støj

Støjende selskabelighed samt benyttelse af musikinstrumenter, radio, tv og lignende skal ske med fornødent hensyn til de øvrige beboere

Nøgler

Det er ikke tilladt at udlåne nøgler til afdelingens døre til personer, der ikke bor i afdelingen. Undtaget er dog personer, der lejlighedsvis eller i en periode skal have adgang til din lejlighed.

Vaskeri

 

 

 

Vaskeriet er kun for afdelingens beboere.
Vasketider skal overholdes. Er vasketiden ikke benyttet 15 minutter efter vasketidens begyndelse, kan andre beboere frit bruge vaskemaskinerne.
Du bedes så vidt muligt tage din nøgle ned fra tavlen i vaskekælderen, hvis du ikke er 100 % sikker på din næste vasketid. Det gør det nemmere at overskue, om vasketiden er ledig.
Den enkelte bruger skal rydde op efter sig og efterlade maskiner og lokaler fri for tøj og sørge for, at vaskeriet er klar til næste vasketur begynder.

Værktøj

Boremaskine og andet støjende værktøj må kun anvendes på hverdage mellem kl. 09.00 og kl. 19.00 og på lørdage, søn- og helligdage kl. 10.00 og til kl. 13.00.

 

Overtrædelse af husordenens regler kan medføre ophævelse af lejeforholdet.

Godkendt på afdelingsmødet den 30. april 2007.
Inspektør i afsnittet ”vand” rettet til ejendomsmester. Godkendt af Henrik Lohse juli 2012.