Afdeling Lundebjerg

Badeværelsesrenoveringen

Se seneste tidsplan for renoveringen her      

 

Den første blok Lundebjerg 4-12 er nu afsluttet og alle er flyttet hjem igen. Rørudskiftningen i blokkens kælder pågår og forventes afsluttet med udgangen af maj måned.

Varsling af lejeforhøjelsen
Når en blok er renoveret og beboerne er flyttet tilbage, vil lejeforhøjelsen blive sat i kraft efter et varsel på tre måneder.

Lejeforhøjelsen udgør 5,6 % for udskiftning af faldstammer og brugsvandsrør. De 5,6 % tillægges boliglejen, som I ser som det første beløb på jeres huslejeopkrævning.

Hvis boliglejen for eksempel er 4.290 kr. om måneden, vil lejeforhøjelsen udgøre 240,24 kr. om måneden (4.290 gange 5,6 divideret med 100).

Derudover opkræves for renovering af badeværelset med 290 kr. om måneden.

Hvert enkelt lejemål i blokken varsles med 3 måneders varsel til ikrafttræden, når blokken er renoveret og beboerne er flyttet tilbage.

 

Tidsplan og tegninger
Der er lagt billeder ud på afdelingens Infokanal og på den ny hjemmeside afdelinglundebjerg.dk. Her kan I følge renoveringen og se billeder af et færdigt badeværelse.

Tegningsmaterialet kan ses ved at kontakte ejendomskontoret, da disse desværre ikke kan lægges ud på hjemmesiden.

Efter prøveopgangen Lundebjerg 4 er udført, er tidsplanen blevet redigeret. Der arbejdes forsat på at optimere tidsplanen for at opnå tidsbesparelser. Tidsplanen på hjemmesiden skal stadig betragtes som retningsvisende. Du vil modtage den første varsling 3 måneder før vi starter på dit badeværelse.

 

Lukning af vaskerier
Når der skal udskiftes rør i og omkring de enkelte vaskerier, vil disse blive lukket i 2-3 dage. Ejendomskontoret vil varsle jer om lukning af vaskeriet.

Varslinger om opstart i de enkelte blokke
Hver enkel blok varsles, inden renoveringen går i gang. Den første varsling sker 3 måneder før og indeholder en del orientering om forløbet af renoveringen. Herefter varsles der 6 uger før og 14 dage før, og endelig 3 dage før renoveringen starter.

Ud over disse varslinger indkaldes de aktuelle opgange til et informationsmøde cirka 2-3 uger før, at renoveringen går i gang i netop Deres opgang. På disse møder vil entreprenøren, rådgiveren, Almenbo og ejendomsmesteren være tilstede for at svare på spørgsmål om genhusningen og selve renoveringen.

Til jeres orientering har rådgiverfirmaet Henrik Larsen skiftet navn til Orbicon, hvilket vil fremgå af byggeskiltet, der er placeret ved Netto.

 I er altid velkomne til at kontakte ejendomskontoret eller Almenbo for yderligere spørgsmål.

 

 

 

 

Besøg afdeling Lundebjergs egen hjemmeside

 

 

 

Orientering om nyt børnehus på Lundebjerggårdsvej

Ballerup Kommune skal opføre en ny institution på Lundebjerggårdsvej og har i den forbindelse udgivet en flyer, som kan læses her

 

 

 

Finn Dalhammer

Ejendomsmester

44 91 27 57

Kontakt

Ejendomskontoret

Lundebjerg 24 st.
2740 Skovlunde
 
Telefontid
Mandag-fredag kl. 10.00 - 11.00
 
Kontortid
Mandag-fredag kl. 11.00 - 12.00.
Tirsdag tillige kl. 17.00 - 18.00

Afdelingsbestyrelsen

Konstitueret formand René Hansen
Pernillle Martini Jensen, kasserer
Jette Bork, sekretær
Thomas Larsen
Dorte Mortensen, suppleant

Frank Hansen, suppleant

Bestyrelsen træffes torsdage i ulige uger
kl. 19.00-20.00 i afdelingsbestyrelsens kontor, Lundebjerggårdsvej 262

Boligorganisationen Lundebjerggård

Afdeling Lundebjerg er en af Boligorganisationen Lundebjerggårds to afdelinger.

Du kan læse mere om Lundebjerggård her

 

Vigtige dokumenter

Husorden