Afdeling Nordre Munkegård

 

Besøg afdeling Nordre Munkegårds egen hjemmeside

 

Udlejning af beboerlokalet

                                                                                                                                    

Kontakt

Ejendomsmester Henrik O. Nielsen
Nordre Munkegårds Ejendomskontor

Dalstrøget 135, kld. 
2870 Dyssegård

3736@almenbo.dk

Telefon 39 56 21 86

Kontortid
mandag - fredag kl. 08.00 - 09.00 

 

Orientering om renoveringsarbejder samt varsling af forbedringslejeforhøjelse

Renoveringen er i gang og startede i sidste uge ved Dalstrøget 135 til 145 (blok A), hvor stillads er påbegyndt sat op og fundament er støbt ved gavlene.


Fra omkring uge 29 til og med omkring uge 33 pågår følgende arbejder i blok A:


• Udskiftning af vinduer
• Udvendig isolering af blokkens gavle
• Nyt tagpap og nye tagrender.

Herefter flytter renoveringen videre til blok B Dalstrøget 147 til 159, hvor stilladset forventes sat op fra omkring uge 34.


Den vejledende tidsplan for alle fire blokke kan ses på bagsiden af denne skrivelse.


Varsling af forbedringslejeforhøjelse 1. november 2016
På afdelingsmødet den 8. september 2015 blev renoveringsarbejderne godkendt med en samlet forbedringslejeforhøjelse på 6,4 %. Det blev derudover besluttet, at denne forbedringslejeforhøjelse skulle deles over to år med 3,2 % i 2016 og 3,2 % i 2017.
Det betyder en forbedringslejeforhøjelse, som angivet her:

1 rum 52 m² 93 kr. om måneden
2 rum 63 m² 113 kr. om måneden
3 rum 77 m² 138 kr. om måneden
4 rum 91 m² 163 kr. om måneden
5 rum 125 m² 224 kr. om måneden.

Forbedringslejeforhøjelsen træder i kraft den 1. november 2016 og skal tillægges den ordinære boligleje. Forbedringslejeforhøjelsen vil fremgå med teksten ”nye vinduer m.m.” på huslejeopkrævningen.

 

Afdelingsbestyrelsen

Bjarne Busgaard, formand og kasserer
Peter Rytter Hansen, næstformand
Peter Berner, bestyrelsesmedlem
Maria Egevang, bestyrelsesmedlem
Pernille Odder Isager, suppleant

John Hædersdal,  suppleant

Kontakt et bestyrelsesmedlem 

 

Boligorganisationen Munkegård

Afdeling Nordre Munkegård er Boligorganisationen Munkegårds afdeling.

Du kan læse mere om Boligorganisationen her

 

Filer du kan downloade