Din bolig

Med en almen bolig følger både ansvar og muligheder. Som beboer i én af vores boliger er der både praktiske, økonomiske og juridiske forhold, du bør være opmærksom på for at kunne få det fulde udbytte af din bolig – og for at sikre dig den tryghed, et hjem er, når det er bedst:

  • Du har både ansvar og muligheder, hvad angår vedligeholdelse og forbedring af din bolig.
  • Du har mulighed for at benytte de fælles faciliteter, der er knyttet til netop din afdeling og din bolig.
  • Du har en økonomisk forpligtelse i form af din månedlige husleje og udgifterne til vand, varme og vask.
  • Sidst, men ikke mindst, har du i følge loven både rettigheder og forpligtelser, som det er godt at kende til.

 Nedenfor kan du læse mere om emner, som vi mener er relevante i forhold til at bo hos os

 

Beboerdemokrati

Boliggarantibevis

Boligstøtte

Byt bolig

El-selskab

Forsikring

Fremleje - delfremleje

Husdyr

Husorden

Indeklima

Klager

Råderet

 

 

 

 

 

 

Husk elselskabet når du flytter
Når du flytter ind i en af vores boliger, skal du huske at vælge i hvilket elselskab, du vil købe din el. Du skal tilmelde dig senest 7 hverdage, før du flytter ind.

Så snart du er flyttet ind, skal du huske at skrive ned, hvad elmåleren viser, og så kontakte elselskabet. På den måde kommer du ikke til at betale for andres elforbrug.

Du kan frit vælge elselskab, når du flytter til en ny bolig. Du kan finde priser på www.elpris.dk

Hvis ikke du er tilmeldt et elselskab, senest 14 dage efter du har overtaget din bolig, vil der blive lukket for strømmen. Udgiften for lukningen vil blive opkrævet sammen med din husleje.