Beboerdemokrati

 

 

Som beboer i en almen bolig kan du få stor indflydelse på din afdeling ved at deltage i beboerdemokratiet. Du kan for eksempel gå med til afdelingsmøderne eller lade dig vælge til afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen har til opgave at føre tilsyn med afdelingens vedligeholdelsestilstand, at foreslå ændringer til husordenen og at behandle udkast til årsregnskab og budget for afdelingen. Afdelingsbestyrelsen kan inden for rammerne af det godkendte budget beslutte hvilke vedligeholdelsesarbejder og fornyelser, boligselskabet skal udføre. 

Beboerne vælger afdelingsbestyrelsen på det ordinære afdelingsmøde, som holdes i september måned i henhold til selskabets vedtægter og afdelingens regler. Alle beboere i afdelingnehar adgang til og stemmeret på afdelingsmødet, og hver husstand har to stemmer. Alle beboere i afdelingen kan - helt frem til selve valghandlingen - stille op som kandidater til afdelingsbestyrelsen (både lejeren på lejekontrakten og dennes myndige husstandsmedlemmer).

I afdeling Nordre Munkegård er det besluttet, at afdelingsbestyrelsen består af fem medlemmer, som vælges for to år ad gangen. Formanden vælges på afdelingsmødet.