Afdelingsbestyrelsens arbejde

Som beboer kan du få stor indflydelse på din afdeling ved at deltage i beboerdemokratiet. Alle afdelinger har en afdelingsbestyrelse, der har til opgave at føre tilsyn med afdelingens vedligeholdelsestilstand, at foreslå ændringer til husordenen og at behandle udkast til årsregnskab og budget for afdelingen. Afdelingsbestyrelsen kan inden for rammerne af det godkendte budget beslutte hvilke vedligeholdelsesarbejder og fornyelser, boligselskabet skal udføre. 

Beboerne i en boligafdeling vælger selv afdelingsbestyrelsen. Valget til bestyrelsen bliver foretaget på et ordinært beboermøde i henhold til selskabets vedtægter og afdelingens regler. Alle beboere i en boligafdeling har adgang til og stemmeret på afdelingsmødet, og hver husstand har to stemmer. Alle beboere i afdelingen kan - helt frem til selve valghandlingen - stille op som kandidater til afdelingsbestyrelsen (både lejeren på lejekontrakten og dennes myndige husstandsmedlemmer).

I afdeling Ravnsletlund er det besluttet, at afdelingsbestyrelsen består af tre medlemmer, som vælges for to år ad gangen. Formanden vælges på afdelingsmødet.


Formand Ingelise Buzcio
Ingelise Garbers
Yvonne Ahlgren
 
Suppleanter:
William Blom, 1. suppleant
Allan Palmqvist, 2. suppleant

 

Bestyrelsen træffes sidste tirsdag hver måned kl. 19.00-20.00 i afdelingens aula