Andelsboligforeningen Enighed

Andelsboligforeningen er en lille boligorganisation med afdelinger i Skovlunde og i Rødovre.

Boligorganisationen råder over i alt 23 boliger, hvoraf 10 er beliggende i Rødovre og 13 boliger ligger i Skovlunde.

Afdeling Rødovre

Afdeling Skovlunde

 

 

Når du søger bolig i Enighed

Enighed er en lidt atypisk almen boligforening og man bør derfor som ansøger overveje om man er villig til at acceptere de særlige regler der gælder. Boligerne er bygget til familier der selv kan og vil yde en indsats. Det betyder, at man som beboer selv er ansvarlig for den daglige renholdelse af området og mindre vedligeholdelsesarbejder på ejendommen. Det stiller således krav om et højt engagement i boligafdelingen og om et godt naboskab.

Man skal som beboer være indstillet på at få hverdagen til at fungere og således sammen med de andre beboere sørge for at der bliver slået græs, klippet hæk, fejet og ryddet sne, ligesom man selv skal smøre beslag på vinduer og døre samt rense tagrender. Det indgår også i konceptet, at kommunikationen mellem boligorganisationen og beboerne foregår elektronisk via internettet. Beboerne forestår således selv beboermøder og referatskrivning.

 

 

Organisationsbestyrelsen

Formand René Løvgren
Ole Kørup
Peter Posgaard
Vibeke Mouritzen
Annelise Nielsen 

Skriv til bestyrelsen på bestyrelsen.enighed@gmail.com