Andelsboligforeningen Kunstnerbyen

Kunstnerbyen

 

 

Der er åbent for opskrivning til Kunstnerbyen

Kunstnerbyen er en lille almen boligforening, der formelt består af en boligorganisation med kun én afdeling. Foreningens 16 huse er specielt bygget til billedkunstnere og forfattere. Vi har derfor som målsætning at tiltrække aktivt arbejdende, professionelle kunstnere og kulturarbejdere.

 

Læs mere på Kunstnerbyens egen hjemmeside

 

 

Ved opstået skade 

Kontakt driftskoordinator Almenbo: Søren Worm
Mail swo@almenbo.dk
Telefon 44 86 01 45

 

Bestyrelsen

Peter Sigsgaard (formand)
Annette Hansen (næstfomand)
Anne Nielsen
Charly Louis Nielsen
Rasmus Bech Olsen

Marianne Schepelern (suppleant)
Bente Bech (suppleant)

Kontakt bestyrelsen

Mail (Peter Sigsgaard) psi@petersigsgaard.dk
Telefon (Peter Sigsgaard) 45 82 12 39