Andelsboligforeningen Kunstnerbyen

Kunstnerbyen

 

 

Der er åbent for opskrivning til Kunstnerbyen

Kunstnerbyen er en lille almen boligforening, der formelt består af en boligorganisation med kun én afdeling. Foreningens 16 huse er specielt bygget til billedkunstnere og forfattere. Vi har derfor som målsætning at tiltrække aktivt arbejdende, professionelle kunstnere og kulturarbejdere.


Obs
Kunstnerbyens egen hjemmeside er under afvikling. Informationer herfra vil blive lagt ind under Kunstnerbyens side på Almenbos nye hjemmeside, der er under udarbejdelse.  

 

Ved opstået skade 

Kontakt driftskoordinator Almenbo: Søren Worm
Mail swo@almenbo.dk
Telefon 44 86 01 45

 

Bestyrelsen

Peter Sigsgaard (formand)
Annette Hansen (næstfomand)
Anne Nielsen
Charly Louis Nielsen
Rasmus Bech Olsen

Marianne Schepelern (suppleant)
Bente Bech (suppleant)

Kontakt bestyrelsen

Mail (Peter Sigsgaard) psi@petersigsgaard.dk
Telefon (Peter Sigsgaard) 45 82 12 39