Boligorganisationen Munkegård

Boligorganisationen Munkegård

ejer afdelingen Nordre Munkegård i Gentofte Kommune.

Afdeling Nordre Munkegård er beliggende i Dyssegård nær Vangede Station. Afdelingen består af fire blokke i tre etager med i alt 183 lejemålboliger på 1-5 rum samt Munketorvet, som er et butikstorv. Bebyggelsen er opført i 1952-54 og der er grønne arealer og legepladser medlelm blokkene.

I 2014 blev Munketorvet renoveret og der blev opført 8 ældre- og handicapegnede boliger på taget af butikkerne. 

Bestyrelse og repræsentantskab

Organisationsbestyrelsen
Per Kloster Andersen, formand
Jens Rytter Hansen
Bjarne Busgaard
Kirsten Straagaard, særlig samfundsrepræsentant
Tina Wittendorf, kommunal repræsentant
Inge Rasmussen, 1. suppleant
John Hædersdal, 2. suppleant
Rita Rahbek Russel, suppleant for den kommunale repræsentant
 
 
Repræsentantskabet
Organisationsbestyrelsen:
Per Kloster Andersen, formand
Jens Rytter Hansen
Bjarne Busgaard
Kirsten Straagaard
Tina Wittendorf

Afdelingsvalgte repræsentanter:
Maria Egevang
John Hædersdal
Peter Rytter Hansen
Peter Berner
Pernille Odder Isager
Poul Rasmussen

Gert Vinter, suppleant 
Inge Rasmussen, suppleant