Boligorganisationen Munkegård

Boligorganisationen Munkegård

ejer afdelingen Nordre Munkegård i Gentofte Kommune.

Afdeling Nordre Munkegård er beliggende i Dyssegård nær Vangede Station. Afdelingen består af fire blokke i tre etager med i alt 183 lejemålboliger på 1-5 rum samt Munketorvet, som er et butikstorv. Bebyggelsen er opført i 1952-54 og der er grønne arealer og legepladser medlelm blokkene.

I 2014 blev Munketorvet renoveret og der blev opført 8 ældre- og handicapegnede boliger på taget af butikkerne. 

Læs mere om Afdeling Nordre Munkegård

Bestyrelse og repræsentantskab

Organisationsbestyrelsen
Per Kloster Andersen, formand
Jens Rytter Hansen
Bjarne Busgaard
Kirsten Straagaard, særlig samfundsrepræsentant
Rita Rahbek Russel
, kommunal repræsentant
Inge Rasmussen, 1. suppleant
John Hædersdal, 2. suppleant

  
  
Repræsentantskabet
Organisationsbestyrelsen:
Per Kloster Andersen, formand
Jens Rytter Hansen
Bjarne Busgaard
Kirsten Straagaard
Rita Rahbek Russel

Afdelingsvalgte repræsentanter:
Maria Egevang
John Hædersdal
Peter Rytter Hansen
Peter Berner
Poul Rasmussen
Gert Vinter

 
Inge Rasmussen, suppleant