Fællesskabet

Bestyrelse

Tom Selmer, formand
Connie Nielsen
Poul Holde
Emilie Holde
Grethe Demikurt
Annette Selmer 

Berit Ryberg, 1. suppleant 
Majbritt Hansen, 2. suppleant

 

Møder

Dagsorden

Næste generalforsamling afholdes i efteråret 2018. Dagsorden vil blive udsendt 1 måned før mødedato.

 

Referater

Referat generalforsamling 2017

 

 

Vedtægter