Fællesskabet

Bestyrelse

Tom Selmer, formand
Poul Holde
Berit Ryberg 
Grethe Demikurt
Annette Selmer 

Majbritt Hansen, 1. suppleant
Jytte Simonsen, 2. suppleant

 

Astrid Heindorff, samarbejdsudvalget

 

 

Næste generalforsamling afholdes i efteråret 2019.