Ejerforeningen Egebjerg Bygade

Ejerforeningen Egebjerg Bygade består af butiksblokken samt boligerne over, Egebjerg Bygade 1-67.
Foreningens formål er at administrere denne matrikel.  

Bestyrelse

Heidi Kjærbye, formand
Solveig Rosenørn
Preben Nygaard (CPM Invest)

Morten Just Nielsen, suppleant

Generalforsamling

Regnskab og budget