Fleksible Kriterier

Nogle boliger tildeles udenom de almindelige ventelister baseret på nogle kriterier aftalt mellem kommunen og boligselskabet, også kaldet Fleksible Kriterier.

Hvis du bliver tildelt en bolig på baggrund af et eller flere Fleksible Kriterier, vil du blive bedt om at fremlægge dokumentation for at du opfylder kriterierne. Dette kan eksempelvis være i form af lønsedler, skilsmissepapirer, dåbsattest eller lignende.

 

Regler for fleksible kriterier i boligselskaberne

Boligorganisationen Lundebjerggård

 • Arbejdsmarkedstilknytning
 • Unge under uddannelse
 • Seniorer over 60 år

 

Boligforeningen i København

 • Arbejdsmarkedstilknytning
 • Unge under uddannelse
 • Seniorer i Københavns Kommune, hvor mindst et af husstandens medlemmer er over 62 år og som afgiver en større bolig i kommunen

 

Boligselskabet Kirstinelund

 • Arbejdsmarkedstilknytning
 • Unge under uddannelse
 • Seniorer over 60 år

 

AKB Lyngby

 • Unge i kommunen
  Unge mellem 18 og 23 år, som ønsker at flytte hjemmefra for første gang, og som kan dokumentere start på eller igangværende uddannelse eller fast arbejde, får fortrinsret til 1- og 2-rums boliger
 • Tilknytning til området
  Personer/familier, der er født og opvokset i eller på anden måde har speciel tilknytning til AKB Lyngbys del af Fortunbyen
 • Skilsmisseramte i Lyngby-Taarbæk Kommune
  Herunder brudte parforhold med fælles bopæl i minimum 2 år. Opnotering kan kun finde sted inden for 1 år efter at skilsmisse har fundet sted og er gældende i indtil 12 måneder efter skilsmissedatoen
 • Seniorbolig
  Personer/familier (over 50 år) i Lyngby-Taarbæk kommune, der i tide ønsker at flytte til en bolig, der er mere egnet som ramme om et liv som ældre eller som ønsker at flytte nærmere til familie og slægtninge.
 • Grøn anvisning
  Boligsøgende, som har eller er blevet tilbudt arbejde eller uddannelse i Lyngby-Taarbæk kommune og som ønsker at tilflytte kommunen (arbejde minimum 30 timer)