Det årlige opskrivningsgebyr

Undgå, at betalingen smutter
Hvis du ikke betaler det årlige gebyr for at være skrevet op i boligselskabet, bliver din opskrivning slettet. Du kan så senere skrive dig op forfra, men det bliver med en ny opskrivningsdato.

Ifølge lovgivningen skal boligselskabet både sende en opkrævning og en påmindelse, før vi sletter din opskrivning. Men du har selv ansvaret for at vedligeholde dine kontaktoplysninger hos os, så du modtager opkrævningerne.

Vi udsender opkrævninger og påmindelse via e-Boks.

Vi forbeholder os ret til at udsende opkrævninger med brevpost eller mail, hvis der f.eks. sker en teknisk fejl. Derfor bør du sikre dig, at både din postadresse og mail er opdateret på din profil, så du modtager opkrævningen, også hvis betalingsaftalen bliver slettet i din bank.


Gem dokumentation for betalingerne

Hvis der skulle opstå uklarhed om, hvorvidt du har betalt for en opskrivning eller årlig fornyelse, kan vi bede om dokumentation for din betaling. Du bør derfor gemme kvitteringen for betalingerne. 


Hvis du ønsker at slette din opskrivning

Du kan frivilligt få slettet din opskrivning, hvis du ønsker det. Du skriver til Almenbo og vi sørger for at din profil bliver slettet.

Du bliver automatisk slettet, hvis du ikke betaler det årlige ajourføringsgebyr jvf. ovenfor.