Fleksible kriterier og særlige fortrinsretter

Nogle boliger tildeles efter fleksible kriterier aftalt mellem kommunen og boligselskabet. 

Hvis du bliver tildelt en bolig på baggrund af et eller flere fleksible kriterier, vil du blive bedt om at fremlægge dokumentation, for at du opfylder kriterierne. Dette kan eksempelvis være i form af lønsedler, dåbsattest eller lignende.

 

Regler for fleksible kriterier for Almenbos boliger

 • Arbejdsmarkedstilknytning på minimum 30 timer om ugen.
 • Unge under uddannelse
 • Seniorer over 60 år (i Københavns Kommune gælder, at mindst ét af husstandens medlemmer er over 62 år og afgiver en større bolig i kommunen)

Særlige fortrinsretter for Almenbos boliger

Endvidere gælder følgende fortrinsretter for beboere i Almenbo:

 • Anvendelse af boliggarantibevis 
 • Fortrinsret for børnefamilier til 4-, 5- og 6-rums boliger
 • Ved afgivelse af bolig i en af Almenbos afdelinger (intern venteliste)
 • Bytning af bolig efter boperiode på mindst to år.

NB. I forbindelse med boliggarantibevis kan du ikke tilbydes en ny bolig, hvis du har gæld til boligorganisationen.  Regler for fleksible kriterier for Boligselskabet AKB Lyngby

 • Tilknytning til AKB Lyngbys afdelinger
  Personer der er født og/eller opvokset i AKB Lyngby. Derudover seniorer, med børn eller børnebørn bosat i AKB Lyngbys afdelinger, der ønsker at flytte til en mere ældreegnet bolig (50 år og uden hjemmeboende børn).

 • Arbejdsmarkedstilknytning
  Person på ventelisten eller dennes ægtefælle/samlever, der kan dokumentere at have fået tilbudt eller har fast arbejde i Lyngby-Taarbæk Kommune. Beskæftigelsen skal have et omfang af mindst 30 timer om ugen.

 • Uddannelsessøgende
  Personer i Lyngby-Taarbæk Kommune og beboere i øvrige boligorganisationer administreret af Almenbo, der starter eller er startet på en erhvervskompetencegivende uddannelse (erhvervsuddannelse eller videregående uddannelse). Der er krav om dokumentation så som kopi af uddannelsesaftale eller lærlinge/elevkontrakt.

Særlige fortrinsretter for Boligselskabet AKB Lyngby 

Endvidere gælder følgende fortrinsretter for beboere i AKB Lyngby:

 • Anvendelse af boliggarantibevis 
 • Fortrinsret for børnefamilier til 4-rums boliger på over 90 kvm
 • Ved afgivelse af bolig i en af AKB Lyngbys afdelinger (intern venteliste)
 • Bytning af bolig efter boperiode på mindst to år.

NB. I forbindelse med boliggarantibevis kan du ikke tilbydes en ny bolig, hvis du har gæld til boligorganisationen.  


Læs mere om særlige fleksible kriterier og særlige fortrinsretter i Boligselskabet AKB Lyngby her