Fleksible Kriterier

Nogle boliger tildeles udenom de almindelige ventelister baseret på nogle kriterier aftalt mellem kommunen og boligselskabet, også kaldet Fleksible Kriterier.

Hvis du bliver tildelt en bolig på baggrund af et eller flere Fleksible Kriterier, vil du blive bedt om at fremlægge dokumentation for at du opfylder kriterierne. Dette kan eksempelvis være i form af lønsedler, skilsmissepapirer, dåbsattest eller lignende.

 

Regler for fleksible kriterier for Almenbos boliger

 • Arbejdsmarkedstilknytning på minimum 30 timer om ugen.
 • Unge under uddannelse
 • Seniorer over 60 år (i Københavns Kommune gælder, at mindst ét af husstandens medlemmer er over 62 år og afgiver en større bolig i kommunen)

  

Særlige regler for Boligselskabet AKB Lyngby

 • Uddannelsessøgende
  Personer i Lyngby-Taarbæk Kommune og beboere i øvrige boligorganisationer administreret af Almenbo, der starter eller er startet på en erhvervskompetencegivende uddannelse (erhvervsuddannelse eller videregående uddannelse). Der er krav om dokumentation så som kopi af uddannelsesaftale eller lærlinge/elevkontrakt.
 • Tilknytning til AKB Lyngbys afdelinger
  Personer der er født og/eller opvokset i AKB Lyngby. Derudover seniorer, med børn eller børnebørn bosat i AKB Lyngbys afdelinger, der ønsker at flytte til en mere ældreegnet bolig (50 år og uden hjemmeboende børn).
 • Arbejdsmarkedstilknytning
  Person på ventelisten eller dennes ægtefælle/samlever, der kan dokumentere at have fået tilbudt eller har fast arbejde i Lyngby-Taarbæk Kommune. Beskæftigelsen skal have et omfang af mindst 30 timer om ugen.
 • Særlige fortrinsretter
  Endvidere gælder følgende fortrinsretter for beboere i AKB Lyngby:
  Anvendelse af boliggarantibevis 
  Ved afgivelse af bolig i en af AKB Lyngbys afdelinger (intern venteliste)
  Bytning af bolig efter boperiode på mindst to år.