Håndtering af personoplysninger

Når du opnoterer dig på Almenbos venteliste , bliver du bedt om at opgive en række oplysninger. Oplysningerne er nødvendige for, at vi kan registrere dig som boligsøgende og kontakte dig med boligtilbud.

Vi skal også bruge oplysningerne, når vi skal sende dig indbetalingskortet for det årlige ajourføringsgebyr, så du bevarer din opskrivning på ventelisten.

De oplysninger, som du giver os, bliver kun brugt i forbindelse med udlejning af boliger. Dine oplysninger opbevares fortroligt i vores database.

Vi beder om følgende oplysninger:

  • dit navn
  • din adresse
  • dit CPR-nummer
  • din e-mailadresse
  • dit telefonnummer
  • antallet af voksne og børn, som du søger bolig på vegne af

Det er valgfrit, om du vil oplyse dit telefonnummer, og vi anmoder om din tilladelse til, at vi kontakter dig på både e-mail og telefonnummer.

Vi beder om dit CPR-nummer, så vi i videst muligt omfang kan holde os opdateret med din folkeregisteradresse. Dit CPR-nummer vil på længere sigt også blive brugt til identifikation, eventuelt til overførsel via NemKonto og til brug ved digital signatur. Vi gør dig dog opmærksom på, at du selv fortsat er ansvarlig for, at vi er i besiddelse af din aktuelle postadresse.

Derudover kan du valgfrit afgive oplysninger, som skal afklare, om du imødekommer de fleksible kriterier, som er gældende i visse kommuner, og som kan give dig fortrinsret på vores venteliste. Disse oplysninger handler om, hvorvidt du er i arbejde eller under uddannelse, eller om du er skilsmisseramt.

 

Uddybende orientering om Almenbos håndtering af personoplysninger i forbindelse med administrationen af Almenbos venteliste