Ventetid

Hvor lang er ventetiden?
Når du er skrevet op i boligselskabet, må du forvente en vis ventetid, før du får tilbudt en bolig. Ventetiden varierer fra boligafdeling til boligafdeling og alt efter boligernes størrelse mm.

 

Let at overskue ventetiderne
På "Min Side" under menupunktet "Boligønsker" kan du se din aktuelle placering på ventelisten for de boliger, som du er skrevet op til.

Du skal dog være opmærksom på, at din placering på ventelisten kan ændre sig, f.eks. hvis et medlem, som er skrevet op til samme bolig som dig, men som er skrevet op tidligere end dig, skifter status fra at være i bero til aktiv.

Nedenfor er opridset andre grunde, som kan ændre placeringen på ventelisten:

  • Boligsøgende på ventelisten, som allerede har boet i afdelingen i mindst 2 år, kommer på den interne venteliste og får derved hurtigere en bolig
  • Boligsøgende med boliggarantibevis har fortrinsret til den første ledige bolig, som er magen til den, de flyttede fra
  • I nogle afdelinger er der øremærkede boliger, som ældre har fortrinsret til
  • I nogle afdelinger har husstande med børn fortrinsret til de større boliger

Du kan læse mere om fleksible kriterier her