Mission

Almenbo tilstræber, at borgerne har adgang til almene boliger af tidssvarende og god kvalitet i attraktive boligområder. Organisationen opfattes som en moderne, effektiv boligorganisation af beboere, medarbejdere og omverdenen, hvor beboerdemokratiet i høj grad blomstrer.

 

Vision

Almenbo arbejder for at skabe bæredygtige, klimavenlige og velholdte/tidssvarende boliger, der inspirerer til sund livsstil. Boligerne drives effektivt og omkostningsbevidst, samtidig med at beboerne oplever en nærhed, ordentlighed og god service i kontakten med Almenbos administration.

 

Målsætning

Almenbo tilstræber inden for en 5-årig periode at administrere 5.000 boliger, hvor beboerne er så tilfredse, således at alle ønsker at forblive i boligorganisationen.

 

Fokusområder

  • Sikre, at boligerne er energi- og miljøvenlige
  • Sikre, at der er fokus på omkostningerne
  • Sikre, at der udarbejdes tilfredshedsmålinger mindst hvert 5 år
  • Sikre, at der fx er udearealer, som kan inspirere til sund livsstil
  • Sikre en diversitet og social ansvarlig beboersammensætning

 

Udarbejdet af Almenbos organisationsbestyrelse 2021