Boligstøtte og boliglån

Boligstøtte

Boligstøtte er et kommunalt tilskud, du kan få som hjælp til betaling af din husleje. Boligstøtten beregnes på grundlag af huslejens størrelse, boligens størrelse og husstandens indkomst, størrelse og sammensætning.

Boligstøtte er også kendt som ”boligsikring” og ”boligydelse”. Der er tale om det samme, det er blot forskellige navne, som benyttes i forskellige sammenhænge.

Behandlingen af boligstøttes varetages af Udbetaling Danmark.

Læs BL's folder om boligstøtte

Søg om boligstøtte her 

 

 

 

Boliglån

Udover boligstøtte kan du søge din kommune om et lån til indskud, når du flytter ind i en almen bolig.

Læs om lån til indskud på borger.dk 

Søg boliglån her